0

ZVUK BRZINE: Porsche Design Bluetooth zvučnici

Ljubiteljima marke Porsche koji istovremeno cene dobar zvuk, nemački proizvođač je pripremio izuzetno interesantan gedžet u vidu Bluetooth zvučnika u obliku izduvnog sistema 911 GT3

2-porsche-designIz „ku­hi­nje“ elit­nog di­zaj­ner­skog stu­di­ja kom­pa­ni­je Por­sche sti­že nam pra­vi „otrov“ u ma­lom pa­ko­va­nju. Na­kon moć­nog zvuč­ni­ka ko­ji je po­kre­nuo la­vi­nu ko­men­ta­ra i na­rudž­be­ni­ca, na red je do­šao i kom­pakt­ni blu­e­to­oth zvuč­nik cr­ne bo­je.

pročitaj još

  Foto: Porsche Design

  Foto: Porsche Design

  Na­stao od iz­duv­nog si­ste­ma ra­snog sport­skog mo­de­la 911 GT3, Por­sche De­sign je atrak­tiv­ni zvuč­nik opre­mio i NFC teh­no­lo­gi­jom, sna­gom od 60 va­ti i auto­no­mi­jom ra­da ko­ja omo­gu­ća­va 24 ča­sa mu­zič­kog za­do­volj­stva.

  Ce­na, ovaj put, nije “prava sitnica” i iznosi čak 499 evra!

  TopSpeed Team

  chats-viber-ts

  Tagovi: 911 GT3, bluetooth, gedžet, izduvni sistem, porsche design, zvučnici